Hämtar...
MENY

Brf Avenboken 1

Brf Avenboken 1

Hämtar...

Brf Avenboken 1


 

Ingen el i bastu och pool

Jordfelsbrytaren till bastu och pool har löst ut så det finns ingen el dit. Detta är felanmält till Åkerlunds.

 

Extrastämma den 21 april  OBS! Ändrat datum

2015-02-19

Den 21 april kl 19.00 kommer en extrastämma hållas. Detta är för att styrelsen har ett förslag till ändring i föreningens stadgar. För att en sådan ändring ska kunna göras krävs att det godkänns på två stämmor.

Motionen samt en officiell kallelse kommer ut några veckor innan stämman ska hållas.

Det enda som kommer tas upp på denna stämma är styrelsens förslag om stadgeändring. 


 

Motioner till årsstämman senast den 15 april

2015-02-19

Den 19 maj är det dags för årsstämma. Om man vill lämna in motioner till denna så måste de vara styrelsen tillhanda senast den 15 april. Detta för att de ska hinna bearbetas av styrelsen samt skickas ut till medlemmarna i god tid innan stämman.

En officiell kallelse till årsstämman kommer delas ut när det börjar närma sig.

Om ni vill förändra något i föreningen men inte vet om det kommer krävas en motion eller ej så går det givetvis bra att kontakta styrelsen med era funderingar.

Uppdaterad 2015-03-30

Kalender

Inga kalenderhändelser.